Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện
Hello, Han Na Lin Đây

Hello, Han Na Lin Đây

Câu châm ngôn của mình:

"Dịch để thỏa mãn bản thân, không liên quan đến bất cứ tổ chức hay cho vay nặng lãi, rửa tiền,... bla bla nào"

_________

Làm PLN không thu phí vào bất cứ bộ truyện nào, vui lòng đừng mang truyện mình dịch đi nơi khác khi không có sự cho phép.

________

Tiếng Anh mình ở mức tấm trung nếu sai sót là chuyện đương nhiên, mong bạn góp ý dưới cmt để mình sửa nhé, thân yêu!🥰

Danh sách truyện

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123